ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง, เจ้าหน้าที่ธุรการและพนักงานขับรถ

ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง, เจ้าหน้าที่ธุรการและพนักงานขับรถ
        ด้วยโรงเรียนสตรีชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีความประสงค์ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง, เจ้าหน้าที่ธุรการและพนักงานขับรถยนต์  ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศ5 .๔๐๐๙/๖ ๓๐๓๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕ ๔๗ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงาน บุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ และคำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในสถานศึกษา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง,เจ้าหน้าที่ธุรการและพนักงานขับรถยนต์ เพื่อจ้างเหมาบริการ ดังนี้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2565,17:29   อ่าน 195 ครั้ง