เพลงมาร์ชโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนสตรีชัยภูมิ
มาร์ช - สตรีชัยภูมิ (ปัจจุบัน)

                        พวกเรา สตรีชัยภูมิ                                มีความภาคภูมิ สถาบันให้การศึกษา
                        รักความสะอาด มีมารยาท มีปัญญา           เคารพครูบาอาจารย์ สืบสานคุณธรรม
                        ใต้ร่มธงม่วงเหลือง เฟื่องศักดิ์ศรี               ความสามัคคี น้ำใจไมตรีดีงาม
                        ดุจต้นนนทรี ดอกเหลืองอร่าม                  ทั่วเขตคาม งามสมนามสตรีชัยภูมิ
 


มาร์ช - สตรีชัยภูมิ (อดีต)

สตรีสมนาม มีม่วงเหลืองงามเป็นมิ่งขวัญเมือง เป็นหลักชัยพาให้รุ่งเรือง สตรีชื่อประเทือง สืบเนื่องกันมานาน การเเข่งคราวใด เราไม่เคยหวั่น เรามิเคยพรั่น ประจัญหักหาญ ทุกคนยืนสู้จนเเหลกลาญ เราจะเห็นเป็นพยานนี่เเหละม่วงเหลือง ใครจะรุก ใครจะไล่ เราจะสู้จนสิ้นใจ เราไม่ยอมเขยื้อนไปเเม้ก้าวเดียว เราจะร่วมกันอยู่ ต่อสู้เเห่งเดียวด้วยพลังอันแน่นเหนียวดังแต่เดิมมา