ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร 8 และห้องเรียนภายในอาคาร 8
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 65
ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 65
ประกาศราคากลางโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 65
ประกาศราคากลางโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 65
ประกาศราคากลางโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 65
ประกาศราคากลางโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 65
ประกาศราคากลางโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 65
ประกาศราคากลางโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 65
ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 65
ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วโรงเรียนสตรีชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 65
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 65
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาจัดค่ายบูรณาการของนักเรียนห้องเรียนอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 65
ประกาศราคากลางการจัดกิจกรรมค่ายฝึกปฏิบัติทักษะวิทยาศาสตร์ฯ 5-7 สิงหาคม 2565
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 65
ราคากลางการจัดกิจกรรมค่ายฝึกปฏิบัติทักษะวิทยาศาสตร์ฯ 29 - 31 กรกฎาคม 2565
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 65
ประกาศราคากลางปรับปรุงศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสตรีชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 65
ประกาศราคากลางโครงการค่าย MEP Science-Math 2022
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 65
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องแนะแนว
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 65
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อการบริการตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียน
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 65
ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 65