ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักการภารโรง , ตำแหน่งแม่บ้าน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ (ประเภทจ้างเหมาบริการ)
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 66
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง , ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ , ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ , ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ และตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 66
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง , ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ , ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ , ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ และตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 66
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์, ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ และตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย 1 (ประเภทจ้างเหมาบริการ)
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 66
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตำแหน่งครูอัตราจ้าง , ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ บรรณารักษ์ , ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ , ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ และตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย (ประเภทจ้างเหมาบริการ)
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 66
ประกาศการจัดซื้อหนังสือเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง, เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์และพนักงานรักษาความปลอดภัย
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง เกียรติบัตร Pre-Satrichaiyaphum
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง, เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์และพนักงานรักษาความปลอดภัย
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 66
ประกาศราคากลางพัฒนาห้องเรียน IEP
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
ประกาศราคากลางปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
ประกาศราคากลางพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
ประกาศราคากลางโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน (ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์1)
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง, เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์และพนักงานรักษาความปลอดภัย
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง การรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 66
ประกาศราคากลางค่ายวิทยาศาสตร์ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 66
ประกาศราคากลางกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขัน Pre Satrichaiyaphum ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง ระเบียบการเข้าห้องสอบ การสอบแข่งขัน Pre-Satrichaiyphum ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 66