ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
     วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๘.๐๐ น. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน พร้อมด้วย คณะครู บุคลากร
 และกรรมการนักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑
โดยมีนายชัยรัตน์  เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานและกล่าวทักทายต้อนรับ
ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในปีการศึกษานี้ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด
ณ อาคารเตชะธัมโม และ หอประชุมแก้วลัยา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

ภาพจาก Google drive
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2565,16:51   อ่าน 251 ครั้ง