ภาพกิจกรรม
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕
วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเอกชน  อุดมวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 ได้รับหมอบหมายจาก ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรม
"ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา“ พร้อมถวายปัจจัย เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม พร้อมทั้งสืบสานวัฒนธรรมไทยสืบไป
ณ วัดทรงศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2565,09:24   อ่าน 125 ครั้ง