ภาพกิจกรรม
การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม3) pfizer ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียน
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยรัตน์ เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน
ได้เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ในกิจกรรมการฉีดวัคซีน
เข็มกระตุ้น เพื่อป้องกันโรคโคโรนาไวรัส-๑๙ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งนี้ได้ดำเนินการ
ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด
ณ หอประชุม แก้วกัลยา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  ชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2565,09:24   อ่าน 132 ครั้ง