ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น.  ผู้บริหาร คณะครูนักเรียน และบุคลากรโรงเรียนสตรีชัยภูมิ  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยเริ่มพิธีการวางพานพุ่มทองพานพุ่มเงินโดยกลุ่มงานต่างๆ  จากนั้น นายชัยรัตน์  เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ประธานในพิธี ได้วางพานพุ่มทองพานพุ่มเงินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในลำดับสุดท้าย พร้อมนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและกล่าวปฏิณญาณตน ตามปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
ประจำปีงบประมาณ 2565 จากนั้นแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา
และทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ และสามเณร จำนวน 71 รูป จากนั้นเป็นร่วมลงนามถวายพระพร และ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ผู้ร่วมงานแต่งกายด้วยปกติขาว และชุดข้าราชการเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
และแสดงความจงรักภักดิ์โดยพร้อมเพรียงกัน  ณ อาคารโดมเตชะธัมโม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2565,17:33   อ่าน 366 ครั้ง