ภาพกิจกรรม
ให้ความอนุเคราะห์เป็นสถานที่ศูนย์การจัดการแข่งขันรายวิชาคณิตศาสตร์
วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ได้ให้ความอนุเคราะห์แก่โรงเรียนคอนสวรรค์
เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันรายวิชาคณิตศาสตร์ ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายประทีปแสง  พลรักษา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่คณะกรรมการ ครู และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ


โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2565,16:49   อ่าน 95 ครั้ง