ภาพกิจกรรม
เป็นสถานที่จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และ เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564
ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 น. สพม.ชัยภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ได้ใช้จัดเป็นสถานที่ ในการจัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และ เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีฯ และมีผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้แก่ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ,
นายประทีปแสง พลรักษา, ดร.วีระศักดิ์ พลมณี รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ โดยมีนายชัยรัตน์  เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน อำนวยการต่างๆให้เรียบร้อย
ในงานพิธี มีคณะผู้บริหารโรงเรียน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นผู้เข้ารับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ณ หอประชุมแก้วกัลยา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

ประมวลภาพกิจกรรม : Google Drive
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2565,17:16   อ่าน 53 ครั้ง