ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความชื่นชมยินดีแก่ครู และนักเรียนที่เสียสละเวลา ฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 70
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ นำโดย นายชัยรัตน์  เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน
ขอแสดงความชื่นชมยินดีแก่ครู และนักเรียนที่เสียสละเวลา ฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 70
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ขอขอบคุณหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานกิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ และสุดท้าย ขอขอบคุณผู้ปกครอง คณะครูผู้ฝึกซ้อมและนักเรียนที่มุ่งมั่น เสียสละเวลาในการฝึกฝนเพิ่มเติมทักษะความรู้ในการแข่งขั้นครั้งนี้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งร่วมเป็นกำลังใจให้กับตัวแทนนักเรียน ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันต่อไปในระดับประเทศ ณ จังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป


โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2565,19:39   อ่าน 86 ครั้ง