ภาพกิจกรรม
ดำเนินโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS และกิจกรรมเข้าค่าย แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.  โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ให้การต้อนรับ นักเรียนแลกเปลี่ยน AFS และดำเนินกิจกรรมเข้าค่าย แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภายใต้โครงการ “Cultural Orientation Campของ AFS ประเทศไทย” โดยได้ดำเนินกิจกรรม
ระหว่างวันที่ 17 - 20พฤศจิกายน 2565 ภายในงาน เป็นกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมไทย 4 กิจกรรม ได้แก่
1.Thai cooking  2.Thai dancing  3.Thai handicraft  และ 4.Thai boxing โดยแต่ละกิจกรรม ได้ความร่วมมือ
จากคณะครูและบุคคล ที่มีความสามารถในสาขาต่างๆ ร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้แก่นักเรียนแลกเปลี่ยนดังกล่าว
ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

ประมวลภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2565,21:42   อ่าน 32 ครั้ง