ภาพกิจกรรม
จัดนิทรรศการแสดงผลงาน และให้การต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 นายชัยรัตน์  เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครูและนักเรียน
พร้อมด้วยนักเรียนแลกเปลี่ยน (AFS) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
และให้การต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.
ในการลงพื้นที่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดชัยภูมิ 
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ภาพจาก Google Drive
 ภาพจากสำนักงานเขต
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2565,20:59   อ่าน 149 ครั้ง