ภาพกิจกรรม
การเลือกตั้ง คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2566
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. งานประชาธิปไตย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ได้จัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2566 เพื่อวางรากฐาน
สร้างจิตสำนึกส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบมีส่วนร่วม มีความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาโรงเรียน ซึ่งในการนี้ ทางโรงเรียน ได้รับความอนุเคราะห์จาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชัยภูมิ (กกต.)  และ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย(บวท.)
ได้นำเครื่องลงคะแนน รุ่น 4 ซึ่งเป็นการลงคะแนนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการเลือกกรรมการนักเรียนครั้งนี้ 
ณ อาคารอเนกประสงค์ 1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2566,12:31   อ่าน 514 ครั้ง