ภาพกิจกรรม
กิจกรรม “สานสายใยครู ผู้ปกครอง และศิษย์” ประจำปีการศึกษา 2565
      วันอาทิตย์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ  ได้จัดกิจกรรม “สานสายใยครู ผู้ปกครอง
และศิษย์” ประจำปีการศึกษา 2565   ณ อาคารโดมเตะธัมโม  โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  โดยแบ่งการจัดกิจกรรมเป็นระดับ  ดังนี้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เวลา 08.00 – 12.00 น. และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ซึ่ง ผศ.ดร. สานนท์  ด่านภักดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และนายชัยรัตน์  เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ได้กล่าวรายงานต่อประธาน พร้อมทั้งให้การต้อนรับผู้ปกครอง และชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
การขับเคลื่อนโรงเรียนและการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จากนั้นครูประจำชั้นได้พบปะผู้ปกครอง  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูประจําชั้นกับผู้ปกครองและนักเรียน  เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกัน  ส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน รวมทั้งให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาโรงเรียนต่อไปภาพ ประมวลภาพจาก Google Drive
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2566,20:01   อ่าน 377 ครั้ง