ภาพกิจกรรม
เตรียมความพร้อม O-NET และ A-Level ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 งานพัฒนาวิชาการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ดำเนินงานโครงการ
“เตรียมความพร้อม O-NET และ  A-Level ประจำปีการศึกษา 2565”
ซึ่งทางโรงเรียน ได้เชิญคณะวิทยากรทั้ง 5 สาระวิชาได้แก่   อาจารย์เจมี่ เสนะวัต เอี้ยงสำอางค์ (ภาษาอังกฤษ)  อาจารย์ศุภชัย สังข์ชุม (คณิตศาสตร์)   อาจารย์อรรถพล บัวพัฒน์(ภาษาไทย
และสังคมศึกษา) และอาจารย์ปรัชญา ปิ่นลออ (วิทยาศาสตร์) ซึ่งโครงการนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความพร้อมด้านวิชาการ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น และเตรียมความพร้อมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ในการทดสอบ O-NET และ A-LEVEL ทั้ง 5 สาระวิชา
ณ หอประชุมแก้วกัลยา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

ภาพวันที่ 20 : https://drive.google.com/drive/folders/1yANNrbEGzNF8x9Loobu35CVE6-1LxtfP?usp=sharing
ภาพวันที่ 21 : https://drive.google.com/drive/folders/1BTA-sm53Z3-upCIYR1uyphmqkZA1jVal?usp=sharing
ภาพวันที่ 22 : https://drive.google.com/drive/folders/119mWZhhM6WgU3hjo4KENAZHfoDaiptKd?usp=sharing
ภาพวันที่ 23 : https://drive.google.com/drive/folders/13zO7VOCZVzJM3SvGJeWyUv4CAoqYSyVI?usp=sharing
ภาพวันที่ 24 : https://drive.google.com/drive/folders/1hr8VjhgOPoUmDQJ43vGbaLdZzLMKFCHu?usp=sharing
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2566,15:32   อ่าน 340 ครั้ง