ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดค่ายส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 66
ประกาศราคากลางจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประส่งค์
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 66
ประกาศราคากลางจ้างเหมาพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในห้องเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 66
ประกาศผลสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ (กิจกรรมคณิตสู่ชุมชน) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง การสอบแข่งขัน Pre-Satrichaiyaphum
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ (คณิตสู่ชุมชน) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 66
ประกาศราคากลางโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 66
เกียรติบัตรการสอบแข่งขันวิชาฟิสิกส์ ครั้งที่ 7 จังหวัดชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 66
ประกาศผลการสอบแข่งขันวิชาฟิสิกส์ ครั้งที่ 7 จังหวัดชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันฟิสิกส์จังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 65
ประกาศราคากลางปรับปรุงหลังคาอาคาร 6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 65
ประกาศราคากลางปรับปรุงฝ้าเพดานอาคาร 6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 65
ประกาศราคากลางเทพื้นคอนกรีตรอบอาคาร 1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 65
ประกาศราคากลางปรับปรุงอาคารเรียนพิเศษ 6 ชั้น โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 65
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED)
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 65
ประกาศราคากลางกิจกรรม IEP English-French-Chinese Camp
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง การสอบแข่งขันฟิสิกส์ จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 7
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ธุรการและพนักงานขับรถ
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนสตรีขัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง, เจ้าหน้าที่ธุรการ และพนักงานขับรถ
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 65