ข่าวการรับนักเรียน
รายชื่อนักเรียน ม.4 ปี 2565
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียน ม.1 ปี 2565
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 65
นักเรียนลำดับสำรองห้องเรียนพิเศษ และนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกประเภทนักเรียนทั่วไป ที่มีความประสงค์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-ฝรั่งเศษ --- ม.4
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 65
นักเรียนลำดับสำรองประเภทนักเรียนทั่วไปที่มีความประสงค์เข้าเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์(เตรียมวิศวะ) และแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(เตรียมพยาบาล) --- ม.4
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 65
นักเรียนลำดับสำรองห้องเรียนพิเศษและนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกประเภทนักเรียนทั่วไป ที่มีความประสงค์เข้าห้องเรียนพิเศษ MEP และห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ --- ม.1
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 65
นักเรียนที่มีความประสงค์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP --- ม.1
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 65
เรียกลำดับสำรอง รายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป --- ม.4
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 65
เรียกลำดับสำรอง รายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป --- ม.1
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 65
เรียกลำดับสำรอง รายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ครั้งที่ 6 --- ม.1
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 65
เรียกลำดับสำรอง รายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ครั้งที่ 2 --- ม.4
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 65
รายชื่อมอบตัว ม.1
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 65
รายชื่อมอบตัว ม.4---นักเรียนสอบคัดเลือกทั่วไป
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 65
รายชื่อมอบตัว ม.4---ม.3 เดิม
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 65
ใบมอบตัว และ ใบกรอกข้อมูล DMC --- ม.4
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 65
ใบมอบตัว และ ใบกรอกข้อมูล DMC --- ม.1
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบ ม.4 (ลำดับสำรอง)----ห้องเรียนปกติ
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบ ม.4----ห้องเรียนปกติ
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบ ม.1 (ลำดับสำรอง)----ห้องเรียนปกติ
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบ ม.1----ห้องเรียนปกติ
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบ ม.4 ---ประเภทความสามารถพิเศษ
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 65