ข่าวการรับนักเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 เดิม ที่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ---(ม.3 เดิม)
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 66
การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ปี 2566 --- ห้องเรียนปกติ
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 66
การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ปี 2566 --- ห้องเรียนปกติ
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 66
การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปี 2566 --- ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 66
แนวทางการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทนักเรียน ม.3 เดิม
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 66
ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทนักเรียน ม.3 เดิม
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 66
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสตรีัยภูมิ ปี 2566
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 66
นโยบายการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 66