เอกสารจัดตั้ง PLC
1ประกาศ-PLC-กลุ่มสาระ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.78 KB
2สมุดบันทึกกิจกรรม-PLC-รร.สตรีชัยภูมิ-รายกลุ่ม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 261.64 KB
แบบฟอร์มการขอจัดตั้งกลุ่มกิจกรรม-PLC-ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
แบบฟอร์มการขอจัดตั้งกลุ่มกิจกรรม-PLC-ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.26 KB