เอกสารจัดตั้ง PLC
แบบฟอร์มการขอจัดตั้งกลุ่มกิจกรรม-PLC-ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
แบบฟอร์มการขอจัดตั้งกลุ่มกิจกรรม-PLC-ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.31 KB
ประกาศ-PLC-กลุ่มสาระ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.38 KB
สมุดบันทึกกิจกรรม-PLC-รร.สตรีชัยภูมิ-รายบุคคล
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 255.4 KB
สมุดบันทึกกิจกรรม-PLC-รร.สตรีชัยภูมิ-รายกลุ่ม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 255.23 KB